Hlavná stránka arrow Liatinové rúry
Liatinové rúry
RÚRY Z TVÁRNEJ LIATINY
Potrubie je vyrábané odstreďovaním, spájané pružnými spojmi.

Pružné spoje umožňujú:

  • priebežné ukladanie potrubia, jednoduché prispôsobenie zmene smeru potrubia a terénnym nerovnostiam a tým aj úspora tvaroviek
  • vyššia odolnosť voči nestabilite terénu
  • vyššia bezpečnosť pre prípadu seizmických otrasov
liatinové rúry Pre vodovod Zhoda s normami EN 545 / ISO 2531
Rozsah výroby: DN od 60 do 800

Vnútorná výstelka cementovou maltou nanesená odstreďovaním v zhode s normou ISO 4179, umožňuje:

  • zníženie drsnosti a úbytku tlaku
  • ochrana pred koróznymi účinkami vody
  • zabránenie tvorby ferrobaktérií
Vonkajšie obloženie metalickým zinkom a syntetickým lakom podľa normy ISO 8179-1 vytvára účinnú a trvanlivú protikoróznu ochranu.

liatinové tvarovky Pre kanalizáciu Zhoda s normami EN 598 / ISO 7186

Rozsah výroby: DN od 100 do 800
Vnútorná výstelka hlinitanovým cementom nanesená odstreďovaním v zhode s normou ISO 4179, umožňuje:

  • zníženie drsnosti a úbytku tlaku
  • ochrana pred koróznymi účinkami tečúcej odpadovej vody
  • odolnosť proti korózii spôsobenej stojatou odpadovou vodou
Vonkajšie obloženie metalickým zinkom a červeným syntetickým lakom na povrchu a vnútri hrdla, podľa normy ISO 8179-1 vytvára účinnú a trvanlivú protikoróznu ochranu.

Vyrábané rozmery: DN 60, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800 v dĺžkach 6 m
 
EN version - Sunob