Hlavná stránka arrow Plastové rúry
Plastové rúry

Plastové rúry a šachty –
široké využitie


Ponúka plastové rúry rôzneho využitia pre stavebný priemysel. Naše plastové rúry sú určené:

- pre zvislú (odpadovú) kanalizáciu vo vnútri budov. Ide o plastové rúry a tvarovky do odpadových a odvetrávacích potrubných systémov . Sú určené pre odtokové a pripojovacie potrubia, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri konštrukcie budov napájané na systém vonkajšej kanalizácie. Základ tvorí odpadová rúra a tvarovky z PVC-U a polypropylénu.

- pre beztlakové použitie pre ležatú kanalizáciu, teda do kanalizačných potrubných systémov z PVC, pri ktorých kanalizačná rúra odvádza vodu z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov. Tieto plastové rúry umožňujú ľahké spájanie a manipuláciu, sú chemicky odolné do stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne na PVC a gumové tesniace krúžky do teploty 60 ºC. Ponúkame hladké a korugované kanalizačné potrubné systémy. Kanalizačný korugovaný potrubný systém s vnútornou hladkou a vonkajšou profilovanou stenou je modernejším systémom, ktorý dosahuje vysokú chemickú odolnosť, výborné hydraulické vlastnosti a vyššiu statickú únosnosť v porovnaní s plnostennými rúrami. Systém je doplnený o sortiment celoplastových kanalizačných šácht.

Kanalizačná šachta je produkt širokého využitia pre chemickú a bežnú splaškovú kanalizáciu, určená pre ekologicky náročné stavby. Kanalizačná šachta je vodotesná, teda slúži na ochranu spodných vôd od zdrojov pitnej vody.

Plastové rúry

Rozlišujeme rôzne druhy:

  • priame šachty
  • uhlové šachty
  • koncové šachty
  • spádové šachty
  • sútokové šachty
  • vodomerné šachty
  • vákuové šachty
  • tlakové šachty

- pre tlakové použitie, plastové rúry do tlakových potrubných systémov z PVC, PVC-U, PE a PP vhodné na prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych kvapalín. Tlakové rúry a tvarovky z PVC-U slúžia predovšetkým na rozvod tlakovej vody a rôznych kvapalín, ku ktorým je PVC-U a tesniace elementy stále. PP plastové rúry a tvarovky majú vysokú trvanlivosť v styku s horúcou vodou – odolávajú dlhodobému tepelnému zaťaženiu do 90ºC a krátkodobo až do 110 ºC pri súčasnom znížení prevádzkového tlaku podľa pracovnej izotermy.

Plastové rúry - pre technické rúrové systémy: PEHD plynárenské plastové rúry a tvarovky, PEHD ochranné rúry, rúry pre diaľkové telekomunikačné káble z PEHD

- pre drenážne systémy: plastové rúry určené pre odvod spodných vôd z diaľníc, komunikácií, budov, záhrad i železničných tratí. Drenážne systémy sú hladké alebo flexibilné plastové rúry. Drenáž tvorí ohybná drenážna rúra zvlnená vo vnútri aj na vonkajšej strane z PVC-U alebo PP s trapézovým profilom, otvory pre presakovanie vody sú umiestnené v drážkach ohybov. Drenážne rúry sú odolné proti všetkým agresívnym látkam, ktoré sa bežne vyskytujú v pôde, s hodnotami pH od 2 až do 12. Naopak nie sú vhodné v tom prípade, ak prichádzajú do kontaktu s látkami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Spoločnosť Sunob dodáva okrem plastových a liatinových aj rúrové systémy s odstredivo liateho sklolaminátu. Jeho synonymom u nás je firma Hobas.

Pre všetky tieto produkty ponúka firma Sunob výhodné ceny, k dispozícii je na stiahnutie cenník tu...

Plastové rúry

 
EN version - Sunob